İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), MEDA KUYUMCULUK. (“Luvia pırlanta”) ile https://www.luviapırlanta.com’ye (“web sitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web sitesi'ni kullanmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.

 

Kullanıcı, Web sitesine giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını tüm ekleriyle beraber okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca Web sitesinde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

 

GENEL KULLANIM ŞARTLARI

 

Web sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Luvia pırlanta’ya aittir.

 

18 yaşından küçük kişiler, web sitesinden alışveriş yapamazlar. Kullanıcı, siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder. 

 

Web sitesi üzerinden yalnız tüketicilere kişisel tüketim amacına yönelik olarak ürün satışı yapılmakta olup, hiçbir şekilde toplu satış gerçekleştirilmemektedir. Kullanıcı da, Web sitesi üzerinden yapmış olduğu alışverişin kişisel kullanıma yönelik bir alışveriş olduğu kabul eder.

 

Web sitesi üzerinden alışveriş yapmak için kullanıcılar, sisteme üye olmak zorunda değildir. Üyelik, kullanıcıya çeşitli avantajlardan yararlanabilme, alışverişlerinizi daha da hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilme gibi faydalar sağlamaktadır.

 

Web sitesi’nde satışa sunulan tüm ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları, yalnızca Web sitesi üzerinden yapılan satışlarda geçerli olup Luvia pırlanta mağazalarından yapılan satışlarda geçerli değildir.

 

Luvia pırlanta, web sitesin de satışa sunduğu ürünlerin hepsinin stoğunu tutmamaktadır. Sipariş edilen ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda üretilmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Bu durumda siparişi veren kişi, e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgilendirilir ve tahsil edilen ücreti iade edilir.

 

Luvia pırlanta, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp, hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

 

İşbu internet sitesinden Luvia pırlanta'nın sahibi olmadığı internet site/sitelerine bağlantı verilmesi halinde Luvia pırlanta'nın iş bu site/sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri bağlantılardan hiç bir hal ve surette hukukî/idarî/cezaî ve başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sitelere giriş halinde doğabilecek tüm risk tamamen kullanıcıya aittir.

 

Luvia pırlanta'nın her ne sebeple olursa olsun Kullanıcı işleminin kesintiye uğraması, silinmesi, kaybolması, işlemde gecikme yaşanması, bilgisayar virüsü kapılması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, hırsızlık, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu risklerden kaçınmak amacıyla gerekli önlemlerin alınması, Kullanıcının sorumluluğundadır.Kullanıcı, üyelik ile birlikte sahip olduğu kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcının buna aykırı hareketinden kaynaklanan her türlü zarardan kullanıcı sorumlu bulunmakta olup bu tür kullanımlardan kaynaklanan her türlü hukukî/idarî/cezaî sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

 

Luvia pırlanta, kendi takdirine bağlı olarak web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri dilediği zamanda ve şekilde değiştirebilir, sınırlayabilir veya sonlandırabilir. Bu kapsamda kullanıcının web sitesini kullanım imkanlarının herhangi bir şekilde kısıtlanmış veya sona ermiş olması, kullanıcıya herhangi bir talep hakkı vermez.

 

Kullanıcının Luvia pırlanta ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup iş bu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından Luvia pırlanta hiçbir hal ve surette sorumlu tutulamaz.

 

Web sitesinde Kullanıcılar tarafından beyan edilen, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kişisel görüşleri olup görüş sahibini bağlar. Luviapırlanta’nın Kullanıcı tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

 

Bu web sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve web sitesinin sunumu, her türlü fikri mülkiyet hakkı Meda Kuyumculuk mülkiyetindedir. bu web sitesinde ki bilgilerin ya da web sitesi sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar web sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan web sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla luvia pırlanta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. kullanıcı, luvia pırlanta hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının luvia pırlanta hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitemizden mal veya hizmet aldığınızda veya web sitemize üye olduğunuzda paylaşmanız suretiyle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olan şirketimiz Meda Kuyumculuk tarafından, şirketimizden aldığınız ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, bilgi güvenliğinin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizin sizlere tanıtılması, web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronikileti gönderilmesi, tarafınıza dergi ve tanıtıcı broşür gönderilmesi, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kampanyalarımızdan sizlerin haberdar edilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlara, onay vermeniz halinde tarafınıza gönderilecek olan ticari elektronik iletilerin size ulaştırılması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü parti iş ortaklarımıza yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak, kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Şirketimizin Alemdar mh. Himaye-i Etfal sk. Dr.Orhanbey iş merkezi No:48/b adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz

 

Kullanıcı, yukarıda verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme hükümlerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve belirtilen tüm şekil, amaç ve nedenlere binaen kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına özgür iradesiyle ve açık bir şekilde onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

SON HÜKÜMLER

 

Luvia pırlanta, web sitesi ve bulunması halinde uzantılarında yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri, site kullanım koşullarını ve tüm diğer bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden düzenleme ve gerekli olması halinde yayına son verme ve durdurma hakkına sahiptir. Sitede ve/veya uzantılarında değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup kullanıcı tarafından siteye girilmesi ve/veya sitenin kullanılması ile iş bu değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır. Luvia pırlanta iş bu kullanma şartlarını istediği zaman ve gerekli görmesi halinde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

 

EKLER

Dönem dönem luvia pırlanta tarafından web sitesi’nde kullanıcı ilişkileri ile luvia pırlanta’ın mal ve hizmetlerine ilişkin olarak yayınlarak kullanıcı’lara duyurulan çeşitli metinler ile halihazırda websitesi’nde yayınlanmakta olan aşağıdaki metinler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. işbu sözleşme’nin tarafı olan her kullanıcı, aşağıdaki metinleri eksiksiz bir şekilde okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.

 

- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI BİLGİLENDİRME METNİ

 

- İade ve Değişim Prosedürleri Metni

 

- Teslimat Süreci Metni

 

 

 

YÜRÜRLÜK

 

İş bu Üyelik Sözleşmesi, internet sitesinde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girer.